Jak šel čas s Manipulační léčbou

Knihu Manipulační léčba napsal a několikrát revidoval profesor Karel Lewit, neurolog a nestor české rehabilitace. Kniha byla a stále je nesmrtelnou učebnici pro všechny fyzioterapeuty a lékaře, kteří léčí rukama – manuálně. Potřeba nového vydání učebnice manuální medicíny se s rostoucím počtem absolventů kurzů myoskeletální medicíny, ale i studentů fyzioterapie, zvyšuje, protože poslední české vydání, které vyšlo v roce 2003, je již dávno rozebráno.

Víme, že přáním profesora Lewita bylo, aby se v případě nového českého vydání použil překlad jeho posledního aktualizovaného anglického textu, který vyšel v roce 2010. Na základě přání pana profesora a řídíce se posláním NFKL: „Šířit funkční způsob myšlení ve zdravotnictví,“ jsme se rozhodli knihu nechat přeložit a vydat. První schůzka s panem překladatelem byla na Besedě s Clarou Lewitovou v knihovně v Dobřichovicích 24.9.2018. První kapitoly poslala tehdejší předsedkyně NFKL Petra Nováková, DiS. panu překladateli 28.11.2018 a poslední části přeloženého textu jsme dostali 2.10.2019. Shodou okolností jsme současně s překládáním knihy Manipulační léčba dokončovali knihu Neurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny. Repetitorium jsme připravovali na vydání v září 2020, a tak už jsme neměli kapacitu překlad průběžně připomínkovat.

Jazyk manuální medicíny je velmi specifický a Manipulační léčba obsahuje hodně praktických popisů technik. Proto jsme museli celý překlad přečíst a převést do odborného jazyka MM. Když se v únoru 2021 chýlily opravy překladu ke konci, dokončila jsem i kapitolu zabývající se RTG vyšetřením. Pan profesor ji v předchozích vydáních sice doplňoval, ale na mnoha místech v textu vysvětloval postupy RTG snímkování na dnes již nepoužívaných zařízeních. V současnosti se všechna RTG vyšetření provádí na digitálních přístrojích a jsou často doplňována CT a MR vyšetřeními. Z tohoto důvodu jsme postupně požádali o odbornou korekturu opraveného překladu tři přední rentgenology. Ti si původní části RTG kapitoly přečetli a shodli se na tom, že informace neodpovídají moderním postupům, ale neměli kapacitu na opravu celé kapitoly. A tak jsme od března 2021 hledali rentgenologa, který by se chtěl podílet na úpravě textu RTG kapitoly pro nové vydání knihy. Když jsme v září 2021 propadali skepsi a beznaději, zveřejnili jsme na FB zprávu, že vydání knihy brzdí kapitola o RTG. V listopadu 2021 nám napsal fyzioterapeut z Ostravské fakultní nemocnice, že četl naši zprávu a že pro nás má kolegu, který je ochoten mám pomoci. A pak už šlo všechno nečekaně hladce. Text jsem panu doktorovi z Radiodiagnostického ústavu Ostravské fakultní nemocnice předala těsně před Vánoci a díky konstruktivní spolupráci jsme začátkem roku 2022 opravy RTG kapitoly uzavřeli. To všechny zúčastněné povzbudilo a motivovalo k dokončení všeho rozpracovaného textu.

V současné době zjišťujeme informace potřebné k vydání a rozhodujeme se, kde knihu vydáme. A já věřím, že pokud v našem úsilí vytrváme, knihu v dohledné době nabídneme všem, kteří na ni čekají a těší se na ni.

Mgr. Michaela Veverková
Nadační fond Karla Lewita (předsedkyně 2019-2022, člen správní rady od 2022)

Chcete se dočíst víc o fungování nadačního fondu v minulém roce? >>>Výroční zpráva 2021 (pdf)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace