"Funkčně přemýšlet znamená hledat souvislosti."

Funkční přístupy

Nadační fond Karla Lewita si zakládá na funkčním způsobu myšlení, na kterém jsou postaveny funkční přístupy: Fyzioterapie funkce, myoskeletální medicína, Hlas a dech.

Fyzioterapie funkce je specifický způsob práce fyzioterapeutky Bc. Clary Lewitové. Je založen na funkčním způsobu myšlení. Clara Lewitová, spolu se svými spoluučiteli, školí tento přístup ve 4 základních kurzech: Forma, funkce, facilitace (první část), Pohyb a stabilita (druhá část), Dech a vnitřní prostory (třetí část), Funkční tejp (čtvrtá část).

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.

Myoskeletální medicína, nazývaná také jako manuální nebo manipulační medicína, se zabývá jedním z nejrozšířenějších onemocnění, kterým jsou funkční poruchy pohybového systému.

V dnešní době neexistuje žádný tradiční lékařský obor, který se plně věnuje funkčním poruchám pohybové soustavy. A právě tyto funkční poruchy představují vlastní předmět manipulační léčby. Manuální funkční diagnostika je nejcennější metodou jejich diagnostiky. Součástí manipulační léčby se tak stává nejen diagnostika, ale také patofyziologie, klinické zákonitosti a souvislosti a racionální léčba funkčních poruch hybné soustavy, včetně autoterapie a prevence jejich vzniku.

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí.

Tento poznenáhlý proces s rozvíjením zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se i plakat tak, jak to lidé dělali od pradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá. Tuto metodu vypracoval před válkou v Budapešti prof. Szamosi. Jeho asistentkou byla paní Theresie Blumová, která po válce žila v Praze a pomohla generacím zpěváků, ale i hercům, kněžím… Paní Blumová se narodila v roce 1908 a v posledním údobí svého aktivního života se snažila svou metodu předat studentům, mezi něž patří také Mgr. Jana Lewitová.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace