Informace o kurzech Fyzioterapie funkce

Kurzy Fyzioterapie funkce

1. Základní kurzy FF

Kurzy Fyzioterapie funkce mají 4 základní části: 1. Forma-funkce-facilitace (FFF), 2. Pohyb a stabilita (PS), 3. O vnitřních prostorách a dýchání (D), 4. Funkční tejp (T). Kurzy jsou určené fyzioterapeutům, lékařům, masérům a psychoterapetům zaměřeným na práci s tělem. Mezi kurzy FFF – PS a mezi PS – D je nutný odstup 9 měsíců, což je minimální doba pro zkoušení nabytých znalostí v praxi. Část Funkční tejp lze absolvovat po absolvování prvních dvou částí. Všechny základní kurzy všech svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z učitelů.

Seznam svobodných učitelů Fyzioterapie funkce (včetně jejich kontaktů) naleznete zde: https://www.karellewit.cz/pristupy/jmenny-seznam-lektoru-fyzioterapie-funkce/

Seznam absolventů Fyzioterapie funkce (po absolvování části 1.-3.) naleznete zde: https://www.karellewit.cz/pristupy/jmenny-seznam-absolventu-fyzioterapie-funkce/

Od roku 2020 je Fyzioterapie funkce chráněna ochrannou známkou:

ochranná známka Fyzioterapie funkce

ochranná známka Fyzioterapie funkce

 

 

 

 

 

 

 

2. Tematické kurzy FF

Je zapotřebí absolvovat alespoň první dva základní kurzy (FFF a PS) pro absolvování tematických kurzů: Aplikace FF v těhotenství a po porodu, O miminkách.

Další tematické kurzy: O rukách, O nohách, O hypermobilitě, Senzitivní období ve vývoji dítěte, O stabilitě v měnícím se světě, Vnitřní vnější. Tyto kurzy jsou otevřené všem zájemcům. Absolvování předešlých kurzů Fyzioterapie funkce není podmínkou účasti, ale v porozumění přednášeným poznatkům může účastníkům pomoci.

 

3. Anotace základních kurzů

 Teoretické a praktické části v kurzech se vzájemně prolínají, těžištěm u všech  zůstává praxe a vlastní prožitek.

Forma-funkce-facilitace (1. část)

Kurz Forma-funkce-facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy funkčního přístupu k léčbě pacientů. Učí klinicky uvažovat, hledat terapeutickou cestu v procesu. V teoretické části se dozvíte, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Dále se v teorii věnuje pozornost svalovému napětí (jeho odchylkám a možnostem ovlivnění) a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka.

Pohyb a stabilita (2. část)

Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze čtyř základních kurzů Fyzioterapie funkce. Pro účast na kurzu je nutné absolvovat první část Forma-funkce-facilitace s minimálním odstupem 9 měsíců, aby bylo možné si nabyté znalosti vyzkoušet v praxi. Dozvíte se mimo jiné o vývoji koordinace, o „nesení“ vs. „držení“ i paradoxní stabilizaci či hypermobilitě. Praktická část se věnuje vyšetření, přípravě pacienta na práci na stabilizační funkci, přípravě na dynamickou stabilizaci trupu či zlepšení stabilizační funkce v jednotlivých kloubech. Cílem není zvládnutí „techniky“ nýbrž hledání segmentální či systémové nestability a její znovuobnovení, a to v nejrůznějších životních situacích.

O vnitřních prostorách a dýchání (3. část)

Kurz O vnitřních prostorách a dýchání navazuje na kurz Forma-funkce-facilitace a Pohyb a stabilita. Pro porozumění obsahu třetího kurzu je třeba mít absolvované oba tyto kurzy Fyzioterapie funkce.

V roce 2015 se Clara Lewitová rozhodla původní kurz o dýchání obohatit o kreativní práci s pohybem. Tuto část kurzu vede v současné době v úzké spolupráci se svobodnou učitelkou Jitkou Vanclovou pohybová terapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice Marta Lebedová.

Funkční tejp (4. část)

Tento kurz navazuje na kurzy Forma-funkce-facilitace a Pohyb a stabilita, kde se studenti seznámili se základními principy a uvažováním Fyzioterapie funkce. Naučili se funkčnímu vyšetření, zvažování souvislostí, hledání optimálního zatížení a terapie pro pacienta. Fyzioterapeut má velmi cenný nástroj pro svou práci: své ruce. Ty ale nemůže poslat s pacientem domů a proto si vypomáhá tejpem. Změny, které v terapii navodí a zprostředkovává jimi pacientovi nový prožitek, potřebuje udržet déle, než jen po dobu trvání terapie. Tím má pacient možnost vyzkoušení si „nového“ i ve svém běžném životě. Tejp takové prodloužení umožňuje.

Kurz nabízí hledání této vhodné aktivní opory pro konkrétního pacienta a jeho situaci, ve které se právě nachází. Na rozdíl od vyučovaných univerzálních postupů pro jednotlivé diagnózy nabízí kreativní terapeutické tejpování na základě funkční rozvahy a konkrétní potřeby pacienta.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace