Informace o setkání se zahraničním žákem prof. Lewita a příprava brožury Repetitorium

V úterý 29.5.2018 jsme se v Centru komplexní péče Sámova setkali s italským fyzioterapeutem Giancarlem Russem, jedním z žáků prof. Lewita. G. Russo učí funkční přístup v léčbě pohybového systému v mnoha zemích po světě a stále se vrací ke svým studijním kořenům, které získal od prof. Lewita. 


 

Informace o přípravě Repetitoria pro kurzy manuální medicíny.  

Mgr. Michaela Veverková a Mgr. Šárka Hanušová, Ph. D. intenzivně pracují na 2 částech brožur s předpokládaným názvem: Repetitorium pro kurzy manuální medicíny. Dvě části vznikají z praktických důvodů. Odborník, který si bude vyhledávat informace  např. k syndromu karpálního tunelu, bude moci nastudovat problematiku v první části teoreticky. Druhou část pak bude moct mít otevřenou na straně, kde se bude nacházet popis vyšetření, terapie. Nebude tedy muset listovat knihou sem a tam, aby získal informace o syndromu karpálního tunelu. 

Části budou prohlášeny za hotové, až si  kolegyně Hanušová a Veverková texty vzájemně vymění, přečtou a doplní a také následně projdou připomínkováním Clarou Lewitovou a tím další úpravou. První část je již tímto způsobem téměř hotová, druhá je obtížnější a vyžaduje více pozornosti. Předpokládáme, že texty by mohly být během léta připraveny a začne se pracovat na rejstříku. 

Křest Repetitoria předpokládáme na jaře 2019. 

 

27.2.2018 proběhla v sále městské knihovny Dobřichovice beseda s Clarou Lewitovou Zdravé spaní. Sešlo se 17 účastníků, což na poměry knihovny bylo akorát. Navíc se dozvěděli odpovědi na otázky jako: Jaký polštář?...Ležet na břiše či nikoliv?...či proč přetažený člověk špatně usíná? Také si mohli prohlédnout 3 vytríny z pozůstalosti pana profesora, které zde byly nainstalovány, jako malý základ např. pro studovnu prof. Lewita. Další možnost se něco zajímavého dozvědět, budete mít opět 24.9.2018 v 18,00 na témže místě. Tématem přednášky bude najít odpověd na otázku: Proč nás tak bolí za krkem?... Neváhejte se tedy přihlašovat!

More

Beseda Nadačního fondu Karla Lewita

2. listopadu 2017 v sále dobřichovického zámku proběhla Beseda Nadačního fondu Karla Lewita, které se zúčastnilo 77 posluchačů. Ještě před uvítacím slovem mohli příchozí zhlédnout přednášku pana profesora z 24.6.2010- Iatrogenie a její význam v rehabilitaci. Po promítnutí krátkého filmu o panu profesorovi, přednesla Clara Lewitová zajímavou přednášku o "Funkčním přístupu", na kterou navazovalo několik dotazů z publika. Poté Míša Veverková představila ukázku z připravované knihy Repetitorium pro kurzy manuální medicíny. Nakonec Petra Nováková za členy Nadačního fondu přiblížila posluchačům záměry Nadačního fondu, jakým směrem by se jeho činnost chtěla ubírat. Nedílnou součástí Besedy byla malá výstava zajímavých osobních předmětů, dokumentů a fotografií. Podával se oblíbený čaj pana profesora s malým pohoštěním včetně zákusku, který připravila Clara Lewitová a nakonec zazpívala Jana Lewitová . Zde odkazy, pokud jste se Besedy nemohli účastnit a téma Vás zajímá:

http://idobnet.cz/video-beseda-nadacniho-fondu-karla-lewita/
 
https://www.facebook.com/karellewit/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

 

More

Conference to commemorate Prof. Karel Lewit's 100th Birthday

Conference to commemorate Prof. Karel Lewit's 100th Birthday

On 23rd of April, 2016 a conference held to commemorate 100th birthday of Prof. Karel Lewit took place in Dobřichovice, Prague. 

A final report (in Czech) from the conference can be downloaded HERE.

The whole-day video recording resulted in a film document where you can observe not only parts of the conference, but also a ceremony to name a footbridge across the river Berounka after Prof. Karel Lewit. The document can be seen HERE.

More