Pokud máte zájem, můžete navštívit následující kurzy a semináře:​

 • 15. září 2017 - Seminář: Cvičné Lewitace – vyšetření a ošetření člověka dle Fyzioterapie funkce​
 • 5. - 8. října 2017 - Seminář: Forma - funkce - facilitace
 • 6. října 2017 - Odborný kurz: Hlas a dech
 • 14. října 2017 - Seminář: Diagnostika jizev a stoje
 • 24. listopadu 2017 - Odborný kurz: Hlas a dech

O dalších kurzech Vás budeme informovat.


15. září 2017 - Cvičné Lewitace – vyšetření a ošetření člověka dle Fyzioterapie funkce

Kdy: Seminář proběhne v pátek 15. září 2017 od 18:00 do 21:00.

Kde: CKP Sámova, Sámova 410/28, Praha 10, 101 00

Účast: je podmíněna absolvováním alespoň I. kurzu Forma – Funkce – Facilitace

Obsah Semináře: CVIČNÉ LEWITACE jsou studijní skupina vycházející z učení prof. Karla Lewita a Bc. Clary – Marie Heleny Lewitové. Cílem skupiny je pravidelné setkávání zájemců o funkční přístup v přátelském prostředí, za účelem praktického procvičování vyšetření člověka, hledání terapeutických vstupů a možností změn směrem k optimu. Setkávání probíhá formou seminářů. Pořádají Centra komplexní péče ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Lewita.

Lektorka: Mgr. Eva Pospíšilová, fyzioterapeutka CKP Sámova a asistentka lektorky FF Clary Lewitové nabízí prostor ke společnému praktickému procvičování vyšetření a ošetření člověka dle přístupu Fyzioterapie funkce.

„Lidské tělo je základní formou našeho bytí na světě. Můžeme se zaměřit na jednotlivé části těla a na jejich vzájemné interakce, ale také na soužití celého těla vůči těmto částem či jiným celkům… a šíře spektra témat k uchopení se otevírá do otázek formálních, koncepčních, estetických, sociálních a mnoha dalších. Vnímání těla od jeho mikrokosmu k makrokosmu společenskému je stále přítomno.“ (Mgr. Eva Pospíšilová)

Cena: 400 Kč

Kontakt: kurzy@ckpsamova.cz

Více informací a registrace zde: http://www.ckpsamova.cz/2017/07/seminar-cvicne-lewitace-vysetreni-a-osetreni-cloveka-dle-fyzioterapie-funkce-2/


5. - 8. října 2017 - Seminář: Forma - funkce - facilitace

Kdy: kurz proběhne 5.(13:00) - 8.(13:30) října 2017

Kde: CKP Dobřichovice, Na Vyhlídce 582, Dobřichovice, 252 29

Určeno pro: Odborníky

Obsah Kurzu: Kurz Forma – funkce – facilitace poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. V teoretické části se dozvíte: co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Dále se lektoři věnují svalovému napětí a koordinaci. V praktické části pak podrobně ukážou vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka. Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

Lektor: Fyzioterapeutka a školitelka Bc. Clara-Maria Helena Lewitová vytvořila v průběhu své mnohaleté praxe vlastní přístup nazvaný Fyzioterapie funkce, který nyní předává dál v rámci kurzů a klinických konzultací.

Cena: 5 500 Kč

Kontakt: seminare@ckp-dobrichovice.cz

Více informací a registrace zde: https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/forma-funkce-facilitace/


6. října 2017 - Odborný kurz: Hlas a dech

Kdy: Odborný kurz proběhne v pátek 6. října 2017 od 13:45 do 19:00

Kde: CKP Roseta, Nezamyslova 1712/13A, Praha 2 - Nusle, 120 00

Určeno pro: Odborný kurz pro odborníky i laické zájemce

Obsah Kurzu: Proč byste mohli chtít s hlasem pracovat?

 • Chcete se naučit zpívat, i když si myslíte, že to vůbec neumíte.
 • Používáte svůj hlas při práci a chcete se naučit přirozeně a volně mluvit.
 • Trpíte některou z poruch hlasivek a chcete se naučit jim ulevit.
 • Chcete se naučit překonat ostych.
 • Chcete pocítit, jak při laskavém vedení můžete sami sebe přirozeně vyjádřit.
 • Můžete se naučit používat zpěv jako vhodnou formou autorelaxace.

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí. Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali odpradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá.

Lektor: Mezzosopranistka JANA LEWITOVÁ, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kursů Letní akademie staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.

Cena: 800 Kč 

Kontakt: Mgr. Eliška Marešová, kurzy@rozeta.cz

Více informací a registrace zde: http://www.roseta.cz/ud%C3%A1lost/hlas-a-dech-21/?instance_id=417


14. října 2017 - Seminář: Diagnostika jizev a stoje

Kdy: Odborný kurz proběhne v sobotu 14. října 2017 od 8:30 do 18:00

Kde: CKP Dobřichovice, Na Vyhlídce 582, Dobřichovice, 252 29

Určeno pro: Pro odborníky

Obsah Kurzu: Vyšetření a terapie jizev patří k základním fyzioterapeutickým postupům. Jizvy mohou zůstat po operacích z jakékoli indikace, po popálení, vznikají po ozařování u onkologických pacientů atp. Ve všech případech se diagnostika i terapie skládá ze stejných kroků, postupně jdoucích za sebou. Problémy může působit čerstvá jizva po nedávné operaci stejně tak i jizva roky stará. Takovou jizvu nazýváme „aktivní jizva“. Jizva může být jedinou příčinou potíží pacienta a v těchto případech by terapie měla být cílená pouze na ošetření jizvy. Jizvy mohou svým rozsahem nebo působením měnit držení těla i pohyby. Při vyšetření stoje a použitím jednoduchých klinických testů se o tomto lze prakticky přesvědčit.

Lektor: Mgr. Michaela Veverková - absolvovala FTVS a od ukončení studií pracuje v Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Zde působila pod vedením profesora Jandy, se kterým se podílela na polyelektromyografických, postugrafických i dalších výzkumech. Absolvovala stáže u profesora Lewita a krátkou dobu s ním učila v kurzech manuální medicíny. V současné době Mgr. Veverková vyučuje v IPVZ v kurzech manuální medicíny a podílí se i na organizaci a výuce ve specializačním studiu Aplikované fyzioterapie. Dále asistuje Bc. Bezvodové v kurzech manuální medicíny a senzomotorické stimulace. Současně pracuje na klinice rehabilitačního oddělení ve Vinohradské nemocnici. Je absolventkou více než 20 odborných kurzů včetně: Brügger-koncept, DNS, McKenzie metoda MDT, Mulligan Concept, PNF, reflexní lokomoce dle Vojty aj. Mgr. Veverková je součástí týmu Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví.

Cena: 1 490 Kč 

Kontakt: seminare@ckp-dobrichovice.cz

Více informací a registrace zde: https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/diagnostika-jizev-a-stoje/


24. listopadu 2017 - Odborný kurz: Hlas a dech

Kdy: Odborný kurz proběhne v pátek 24. listopadu 2017 od 13:45 do 19:00

Kde: CKP Roseta, Nezamyslova 1712/13A, Praha 2 - Nusle, 120 00

Určeno pro: Odborný kurz pro odborníky i laické zájemce

Obsah Kurzu: Proč byste mohli chtít s hlasem pracovat?

 • Chcete se naučit zpívat, i když si myslíte, že to vůbec neumíte.
 • Používáte svůj hlas při práci a chcete se naučit přirozeně a volně mluvit.
 • Trpíte některou z poruch hlasivek a chcete se naučit jim ulevit.
 • Chcete se naučit překonat ostych.
 • Chcete pocítit, jak při laskavém vedení můžete sami sebe přirozeně vyjádřit.
 • Můžete se naučit používat zpěv jako vhodnou formou autorelaxace.

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí. Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali odpradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá.

Lektor: Mezzosopranistka JANA LEWITOVÁ, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kursů Letní akademie staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.

Cena: 800 Kč 

Kontakt: Mgr. Eliška Marešová, kurzy@rozeta.cz

Více informací a registrace zde: http://www.roseta.cz/ud%C3%A1lost/hlas-a-dech-22/?instance_id=419