PODĚKOVÁNÍ

Níže jmenovaní přispívali bez nároku na honorář, velké díky patří:

Rodině pana profesora, sestrám Anitě, Claře a Janě, bez kterých by založení fondu nebylo možné.

Vedení CKPD, především Janě Týkalové, která od začátku velmi rozvážně koordinovala dění kolem rodící se organizace, za poskytnutí prostor pro uskladnění zděděných materiálů zde, možnost konání schůzek na jejich pracovištích, vysoce profesionální přístup při přípravě a vedení mezinárodní konference k nedožitým 100. narozeninám pana profesora, Hance Sladké za neúnavnou administrativu a prozíravost a kolektivu CKP, který skvěle fungoval při konání konference.

Tereze Nikolaiové za zásadní pomoc při zakládání fondu.

Jiřímu Vovsovi, za návrh a realizaci loga nadačního fondu.

Tomáši Veselému za realizaci a provoz webových stránek www.karellewit.cz.

Tomáši Bímovi za tisk prezentačních panelů.

Michalu Havelkovi za pomoc při grafické úpravě prezentačních panelů.

Výčet osob, kterým bychom měli poděkovat je větší. Ale co je důležitější než děkování je v tuto chvíli výzva pro každého, kdo by chtěl svými zkušenostmi ve fyzioterapii nebo možnostmi v administrativě přispět do fungování fondu. Bez dalších lidí by práce a tím postupné plnění cílů nebylo možné. Jsme otevřená skupina každému, kdo se bude chtít aktivně zapojit do spolupráce.

Díky shodě sester Anity, Clary a Jany budou převedeny poplatky za autorská práva (Elsevier, DVD pan Kobes) ve prospěch fungování vznikající neziskové organizace.

 

Naučil jsi nás pilně pracovat, nebát se nových zkušeností, sledovat kolegy, diskutovat s nimi.. Být něco platný v tomto zvláštním světě .. Učil jsi nás rozeznávat důležité od méně významného .. Za to se budeme snažit, aby se Tvůj pojem, cituji: “pracovní nesmrtelnost“, stal realitou. Díky aktivitám, které si dává za úkol Nadační fond Karla Lewita věříme, že je to možné…