ODBORNÉ DĚDICTVÍ, POSLÁNÍ

Největším tématem bylo zpracování odborného dědictví pana profesora a možnost jeho dalšího rozvíjení a šíření. Byla k diskuzi problematika uložení materiálů, digitalizace písemných dokumentů, třídění fotografií, diapozitivů, stahování dat z osobního počítače. Postupně se začalo rýsovat rozdělení, některé dokumenty by se snad daly použít na přípravu výukových materiálů.

Profesor Lewit vždy dbal na klinickou práci s pacientem, byly pro něj ale také důležité výsledky a jejich zpracování. I z tohoto přístupu k práci bychom chtěli vycházet. Tím, že profesor Lewit školil i v zahraničí, ve světě praktikuje jeho přístup mnoho šikovných lékařů, osteopatů a fyzioterapeutů, jejich práce se vzájemně prolínala. Mohla by tak vzniknout i spolupráce nejen na území České republiky, ale rádi bychom udržovali odbornou spolupráci i se zahraničím. Jsme si vědomi, že je nutné Lewitovy myšlenky stále v praxi zkoušet a rozvíjet, samozřejmě jsme ale mysleli také na to, že je potřeba pracovat s věkem zděděných materiálů, které dobou zastarávají. Pro pana profesora bylo typické, že se neustále odborně posouval, to byl základ jeho úspěchu. Tudíž některé zděděné materiály by měly spíše sloužit jako doklad myšlenkového vývoje.

POSLÁNÍM NADAČNÍHO FONDU KARLA LEWITA JE ROZVÍJET FUNKČNÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ.

V rámci svého poslání bude nadační fond pracovat na:

zpracování a správě odborné pozůstalosti (záznamy z terapií, mluvené/psané přednášky, diapozitivy, fotografie, diskety)

pořádání přednášek, konferencí a jiných vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost navazujících na práci prof. Lewita, vysvětlení pojmu “funkční myšlení“(myšlení v kontextu ..)

provoz informačně-vzdělávacích webových stránek www.karellewit.cz týkajících se manipulační terapie vycházející z práce prof. Lewita

případném vydání knihy (dle množství materiálu)

možném založení „Studovny“ (místo, kde by byly archivovány původní studijní materiály, rozšiřované o další práce vycházející z přístupu prof. Lewita)

udržování profesního kontaktu se zahraničními žáky prof. Lewita a jejich pokračovateli

vytvoření sítě vyškolených lékařů a fyzioterapeutů, kteří by v praxi ověřovali platnost diagnostiky a terapie funkčních poruch a dále ji rozvíjeli (tak jako se vyvíjí společnost a její způsob života, vyvíjí se i používané metody/přístupy v terapii a diagnostice funkčních poruch)

vytváření sítě spolupracujících, „funkčním způsobem uvažujících“ terapeutů a lékařů tak, aby přehled těchto zdravotníků byl přístupný pacientům (např.zveřejněním na webových stránkách fondu) a ti se tak mohli orientovat při výběru vhodné lokality např.dle svého bydliště, pracoviště.. V naší profesi totiž nejde o to být konkurent, ale naopak sdílet fungující postupy a ověřovat je.

 Mezi významné pokračovatele a učitele patří dcera pana profesora Clara, která navazuje na otce právě v jeho duchu rozvíjet již známé poznatky. Její učení „fyzioterapie funkce“ zásadně přispívá nejen našemu oboru.