prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.

Dokument vznikl jako cvičení druhého ročníku katedry dokumentární tvorby FAMU, autorkou je Květa Přibylová.