Milovaný učiteli,

Vycházela z Tebe velká jiskra,
Z míst, kde zvědavost sídlila v Tvém srdci
Když hledala skrýše, kde se houby schovaly
Nebo tajemné pražské klenoty pod prastarou vrstvou uhelného prachu
Velká radost z Tebe tryskala
Z míst, kde zvědavost sídlila v Tvém srdci
Při dobrém víně a sýru
Když jsme se spolu těšili na chuť a vůně Irisčiných jídel, moučníků a makovců
Velký mír z Tebe tryskal
Z míst, kde zvědavost sídlila v Tvém srdci
Když´s poslouchal krásný koncert u rádia
A když´s obdivoval elegantní nový nápad - třeba exteroceptivní terapii
Velká radost z Tebe tryskala
Z míst, kde zvědavost sídlila v Tvém srdci
Když´s sledoval chybující ruce studentů, kteří si na ně s radostí nechávali plácnout
Když Tě obklopili Tví budoucí chráněnci a dávali spoustu praktických a vůbec ne akademických otázek
Karle, Tvá jiskra nikdy nevyhasne
Z míst, kde zvědavost sídlí v našich srdcích
Dnes máš žáky v Korei, Číně a Japonsku
Severní a Jižní Americe
Ve všech koutech Evropy
Svou mysl pokorně otvíráme novým poznatkům
Tvou věčnou jiskru ctíme
A proto Tvou práci neopakujeme, ale rozvíjíme

Navždy Tvůj žák

Craig Liebenson