Informace o setkání se zahraničním žákem prof. Lewita a příprava brožury Repetitorium

V úterý 29.5.2018 jsme se v Centru komplexní péče Sámova setkali s italským fyzioterapeutem Giancarlem Russem, jedním z žáků prof. Lewita. G. Russo učí funkční přístup v léčbě pohybového systému v mnoha zemích po světě a stále se vrací ke svým studijním kořenům, které získal od prof. Lewita. 


 

Informace o přípravě Repetitoria pro kurzy manuální medicíny.  

Mgr. Michaela Veverková a Mgr. Šárka Hanušová, Ph. D. intenzivně pracují na 2 částech brožur s předpokládaným názvem: Repetitorium pro kurzy manuální medicíny. Dvě části vznikají z praktických důvodů. Odborník, který si bude vyhledávat informace  např. k syndromu karpálního tunelu, bude moci nastudovat problematiku v první části teoreticky. Druhou část pak bude moct mít otevřenou na straně, kde se bude nacházet popis vyšetření, terapie. Nebude tedy muset listovat knihou sem a tam, aby získal informace o syndromu karpálního tunelu. 

Části budou prohlášeny za hotové, až si  kolegyně Hanušová a Veverková texty vzájemně vymění, přečtou a doplní a také následně projdou připomínkováním Clarou Lewitovou a tím další úpravou. První část je již tímto způsobem téměř hotová, druhá je obtížnější a vyžaduje více pozornosti. Předpokládáme, že texty by mohly být během léta připraveny a začne se pracovat na rejstříku. 

Křest Repetitoria předpokládáme na jaře 2019. 

 

27.2.2018 proběhla v sále městské knihovny Dobřichovice beseda s Clarou Lewitovou Zdravé spaní. Sešlo se 17 účastníků, což na poměry knihovny bylo akorát. Navíc se dozvěděli odpovědi na otázky jako: Jaký polštář?...Ležet na břiše či nikoliv?...či proč přetažený člověk špatně usíná? Také si mohli prohlédnout 3 vytríny z pozůstalosti pana profesora, které zde byly nainstalovány, jako malý základ např. pro studovnu prof. Lewita. Další možnost se něco zajímavého dozvědět, budete mít opět 24.9.2018 v 18,00 na témže místě. Tématem přednášky bude najít odpověd na otázku: Proč nás tak bolí za krkem?... Neváhejte se tedy přihlašovat!